صف رقابت ۵۱ شرکت دربازار خدمات تلفن همراه

صف رقابت ۵۱ شرکت دربازار خدمات تلفن همراه

محسن یوسف پور در گفتگو با ایران از شرائط ورود به بازار MVNO فناپ موبایل می گوید. صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان رگولاتوری: دارندگان پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه می‌توانند هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات دسترسی به...