معرفی خدمات فناپ موبایل

 

خدمات ارزش افزوده

خدمات نسل جدید/خدمات پایه

اینترنت پرسرعت

موبایل/ تبلت

سیم‌کارت

اعتباری/ دائمی